1_270 

Nasze Biuro jest firmą rodzinną. Świadczy usługi  od 1989 roku to jest od czasu gdy możliwe stało się świadczenie usług rachunkowych i doradztwa przez samodzielne podmioty gospodarcze.

Przez cały czas działalności Biura szczególną wagę przykładamy  do podnoszenia kwalifikacji i dokształcania się celem jak najlepszego wykonania przy ciągle zmieniających się przepisach i warunkach gospodarowania. Wynikiem tego jest zwiększenie grona klientów oraz rozszerzenie profilu działalności.

Przy realizacji zleceń Biuro ściśle współpracuje z biegłym rewidentem Haliną Sulińską - Kawa, która w ramach podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych - Kancelarii Biegłych Rewidentów „Audyt"  Spółka z o.o.- wykonuje zlecenia z zakresu rewizji finansowej w tym badania sprawozdań finansowych.

   
www.gregsoft.com.pl